KONGRES POŻARNICTWA FIRE RZESZÓW 2023
 Najnowsze wymagania, rozwiązywanie trudnych wyzwań inżynierskich z zakresu ochrony przeciwpożarowej 
Projektowanie, budowa i eksploatacja obiektów budowalnych  ze względu na nowe wymagania przepisów 
ZAREZERWUJ SWÓJ CZAS!
KONGRES POŻARNICTWA
FIRE RZESZÓW 2023
28 września 2023, RZESZÓW
Konfrontacja przepisów z praktyką!
Konsultacje z Rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych
Al.J Piłsudskiego 44, Rzeszów
Czwartek, w godz. 09.00-15.30
00
DNI
18
GODZINY
32
MINUTY
15
SEKUNDY
UDZIAŁ - BEZPŁATNY
PARKING - BEZPŁATNY
Hotel RZESZÓW**** (Galeria Rzeszów)
Nowe regulacje prawne, rozwiązywanie trudnych aspektów inżynierskich, najczęstsze nieprawidłowości. Przyjdź na kongres
 i dowiedz się jak się do nich przygotować na etapie projektowym i wykonawczym
Jeden dzień, TRZY Panele Tematyczne

PANEL: Bezpieczeństwo pożarowe obiektów użyteczności publicznej, mieszkaniowych i przemysłowych
PANEL: Hale Przemysłowe i Magazyny - konstrukcje, dachy, posadzki, bezpieczeństwo, instalacje fotowoltaiczne
WARSZTATY: Projektowanie, Serwis i Testowanie  Oświetlenia Awaryjnego (z Certyfikatem)
POKAZY SUG-G: Zabezpieczenie pomieszczeń przed pożarem Stałymi Urządzeniami Gaśniczymi Gazowymi INERGEN - POKAZ WYZWOLENIA
Zmiany w zakresie uzgadniania projektów budowalnych
z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych (cyfryzacja, urządzenia przeciwpożarowe w projektach, instalacje PV o mocy powyżej 6,5 kW i wiele innych) 
Patronat merytoryczny
  Goście Specjalni     Wydarzenia  
Zawodowo oficer pożarnictwa i rzeczoznawca do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych. 
Z ochroną pożarową związana od ponad 16 lat. 
Na co dzień pełni służbę w Komendzie Miejskiej PSP w Rzeszowie. W latach 2014 r. -2020 r. uczestniczyła w licznych kontrolach budynków nowo wybudowanych i istniejących, jako funkcjonariusz Wydziału Kontrolno-Rozpoznawczego KM PSP w Rzeszowie. 
Od 2016 r. jest rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, który wspiera projektantów, przedsiębiorców i osoby fizyczne w dostosowaniu obiektów do wymagań ochrony przeciwpożarowej. Specjalizuje się w symulacjach komputerowych rozwoju pożaru i ewakuacji oraz edukowaniu z zakresu bezpieczeństwa pożarowego.
mgr inż. poż. 
KINGA STYRCZULA
Patronat medialny
Konsultacje z Ekspertami w zakresie
1. Uzgadnianie projektów technicznych instalacji fotowoltaicznych o mocy powyżej 6,5 kW z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych
2. Cyfryzacja procesu uzgadniania projektów budowlanych i projektów urządzeń przeciwpożarowych z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych
3. Wymagania normatywno-prawne w oświetleniu awaryjnym (PN-EN1838) 
Konsultacje i testy technologiI
mających wpływ na poprawę bezpieczeństwa pożarowego obiektów
Wytyczne Bezpieczeństwo Pożarowe Dachów, Ścian i Fasad
Weź udział w konferencji
na uczestników czekają
Najnowsze Wytyczne Stowarzyszenia DAFA "Bezpieczeństwo pożarowe dachów 2023"
 i "Bezpieczeństwo pożarowe ścian i fasad".
(do rozlosowania)
PROGRAM WYDARZENIA
08.00 Rejestracja uczestników. Poranna kawa i przekazanie materiałów
(strefa wystaw). Punkt rejestracyjny – czynny przez całe wydarzenie.
09.00 Wprowadzenie, oficjalne rozpoczęcie
PANEL I
BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE KONSTRUKCJI
fasady, ściany, dachy, przejścia instalacyjne
Zmiany w przepisach:
 UZGADNIANIE PROJEKTÓW TECHNICZNYCH INSTALACJI 
 kable, przewody, instalacje PV
09.00  Produkty i systemy ścienne Ruukki - bezpieczeństwo, prostota, estetyka 
            W czasie prezentacji dowiesz się m.in. na temat projektowania z wykorzystaniem  
            Ruukki Forma® kompletnego zestawu wyrobów do wykonywania obudowy  
            ściennej  różnego rodzaju obiektów: przemysłowych, handlowych, logistycznych, 
            biurowych, itp. Opartego na płytach warstwowych i okładzinach elewacyjnych 
            Ruukki. W trakcie prezentacji omówione zostaną komponenty systemu, podstawy 
            jego projektowania oraz dokumenty niezbędne do jego bezpiecznego zastosowania
             
             Prelegent:  Arkadiusz Krześniak, Training Manager Ruukki Polska Sp z o.o.

09.30 Zimne dachy - jak obniżyć koszty eksploatacji inwestycji obiekty istniejące i nowe
            Rozwiązania dla dachów istniejących nowych w obiektach typu szpitale, 
            użyteczność, mieszkaniowe, produkcyjno-magazynowych, logistycznych
            
            Prelegent: Mateusz Niezgoda, Inżynier Działu Technicznego PROOF-TECH Sp. z o.o.

09.50 Zmiany w ofercie Technokabla w grupie kabli do instalacji przeciwpożarowych oraz do 
            pozostałych instalacji w budynkach – klasy reakcji na ogień oferowanych kabli. Zapisy 
            związane z rozporządzeniem o wyrobach budowlanych (CPR) w nowym projekcie 
            rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie warunków technicznych,                      jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

          Prelegent: Dariusz Ziółkowski, Kierownik Działu Konstrukcji Kabli i Rozwoju 
          TECHNOKABEL S.A. 

10.20 Dobór kabli w drogach ewakuacyjnych i po za drogami ewakuacyjnymi

            Prelegent: Małgorzata Zygmunt-Kaczmarek Kierownik Projektu Zakłady Kablowe
           BITNER Spółka z o.o.
 
10.40  PANEL EKSPERTA
            Uzgadnianie projektów technicznych instalacji fotowoltaicznych o mocy powyżej 
             6,5 kW z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych 

           Prelegent: mgr inż. poż. KINGA STYRCZULA, Rzeczoznawca do spraw 
            zabezpieczeń przeciwpożarowych, Funkcjonariusz Wydziału Kontrolno-
            Rozpoznawczego Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie

11.30   Przerwa kawowa, indywidualne testy i konsultacje – STREFA KONSULTACYJNA
PANEL II 
Zmiany w przepisach -  Cyfryzacja procesu UZGADNIANIE PROJEKTÓW BUDOWLANYCH 
I PROJEKTÓW URZĄDZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH 
a także: detekcja gazów, SUG-G, oświetlenie awaryjne - przepisy i wytyczne dot. projektowania, ochrona odgromowa obiektów wielkopowierzchniowych
STREFA WYSTAW – TESTOWANIE ROZWIĄZAŃ
Spotkania, konsultacje i testowanie rozwiązań przygotowali wiodący dostawcy rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego obiektów budowlanych

DOSTĘP TYLKO W STREFIE WYSTAW
WYDARZENIE STACJONARNE
*Organizator zastrzega sobie możliwość modyfikacji programu do dnia wydarzenia oraz rozbudowywania go o kolejne zagadnienia. 
Chcesz być na bieżąco śledź stronę wydarzenia
11.50  Wymagania normatywno-prawne w oświetleniu awaryjnym (PN-EN1838)  
            
             Prelegent: Jakub Rozlachowski, Inżynier Sprzedaży TM TECHNOLOGIE sp. z o.o.

12.20   Co warto wiedzieć o elektronicznych systemach detekcji gazów? Bezpieczna 
             eksploatacja obiektów - detekcja gazów toksycznych i wybuchowych w 
             praktyce.  Projektowanie, prawidłowy dobór systemów w obiektach: 
             akumulatorownie, kotłownie,  pomieszczenia produkcyjne i magazynowe. Normy, 
             przepisy i przykłady zastosowań 
             
             Prelegent: Krzysztof Chmielewski, Ekspert ds Detekcji Gazów, Dyrektor GAZEX SP.J.

13.00 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych wielkopowierzchniowych, w 
            szczególności budynków wyposażonych w panele fotowoltaiczne, z 
            wykorzystaniem piorunochronów z wczesną emisją lidera
            
            Prelegent: Andrzej Żak, Dyrektor Techniczno - Handlowy ORW-ELS Sp. z o.o. 

 Omówione zostaną rozwiązania techniczne dotyczące zrealizowanej ochrony  odgromowej obiektu o wymiarach rzędu 500 m x 200 m z zainstalowanymi na dachu panelami fotowoltaicznymi.
 Wymogi techniczne Inwestora dotyczące ochrony odgromowej z uwagi na specyficzne usytuowanie obiektu w sąsiedztwie lotniska cywilnego.
 Dobór urządzeń piorunochronnych:
  • Urządzenia piorunochronne – izolowane sztywne zwody wysokie z piorunochronami typu GROMOSTAR.
  • Urządzenia piorunochronne – izolowane giętkie zwody wysokie z piorunochronami typu GROMOSTAR.
 Odprowadzenia prądu pioruna do uziemienia :
  • Na dachu i w przejściu przez konstrukcję dachu zastosowano przewody w izolacji wysokonapięciowej.
  • Wewnątrz obiektu – bednarka stalowa ocynkowana przewidziana, na etapie produkcji, w słupach konstrukcyjnych.
 Przeglądy
 Rejestratory wyładowań atmosferycznych.
 Metody pomiaru oporności uziemień.

13.20  PANEL EKSPERTA
            Cyfryzacja procesu uzgadniania projektów budowlanych i projektów urządzeń 
            przeciwpożarowych z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych 

           Prelegent: mgr inż. poż. KINGA STYRCZULA, Rzeczoznawca do spraw
            zabezpieczeń przeciwpożarowych, Funkcjonariusz Wydziału Kontrolno-
            Rozpoznawczego Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie

14.00 Projektowanie i zabezpieczenie pomieszczeń przed pożarem Stałymi 
            Urządzeniami Gaśniczymi Gazowymi 

            Prelegent: Dariusz Pietryk, Co-Owner DEKK Fire Solutions Sp. z o.o.

14.15 Przerwa kawowa, indywidualne testy i konsultacje – STREFA KONSULTACYJNA + POKAZY
PANEL III
WARSZTATY - Case Study
Projektowanie, serwis i testowanie systemów OŚWIETLENIA AWARYJNEGO I EWAKUACYJNEGO
 (PN-EN 50172) 

14.30 Studium przypadku: Projektowanie, Serwis i Testowanie Systemów Oświetlenia Awaryjnego (PN-EN 50172) oraz możliwości nowoczesnych Systemów Monitorowania Opraw

           Prelegent: Jakub Rozlachowski, Inżynier Sprzedaży TM TECHNOLOGIE sp. z o.o.

15.30 SESJA Q&A

15.45 Podsumowanie i zakończenie, rozlosowanie Wytycznych
Problematyka projektowa, realizacja, eksploatacja
Dobre praktyki i najczęstsze nieprawidłowości
Normy, przepisy, przykłady zastosowań
Stolarka przeciwpożarowa jako istotny element zabezpieczenia przed rozprzestrzenianiem się ognia oraz gwarancja szybkiej i bezpiecznej ewakuacji w przypadku stosowania kontroli dostęp

Systemy oddymiania i detekcja dymu przy pomocy czujek zasysających
POKAZY - STREFA WYSTAW I ZEWNĘTRZNA
Zabezpieczenie pomieszczeń przed pożarem Stałymi Urządzeniami Gaśniczymi Gazowymi INERGEN
POKAZ WYZWOLENIA
PATRONI TECHNOLOGICZNI WYDARZENIA
JAK ZGŁOSIĆ UDZIAŁ?
WEŹ UDZIAŁ - REJESTRACJA
+48
Dane uczestnika
Dane firmy
Dodaj kolejnych uczestników (opcjonalnie)
Aby wziąć udział BEZPŁATNIE wypełnij poniższy formularz rejestracyjny
* Na podany adres e-mail  i telefon przyjdzie potwierdzenie udziału. Pamiętaj, że wiadomości mogą wpaść w folder SPAM. Dlatego ważne jest abyś podał bezpośredni telefon kontaktowy abyśmy w takiej sytuacji mogli dostarczyć Ci potwierdzenie SMS-em
- inspirujące wykłady
- przykłady nietypowych zastosowań
- na żywo - wymiana doświadczeń, prezentacja i pokaz technologii i rozwiązań technicznych
- dowiesz się jakie warunki należy spełnić aby sprostać nowym regulacjom prawnym i technicznym pod względem ich zgodności z wymaganiami Warunków Technicznych, kierunku zrównoważonego budownictwa I przepisów ppoż w tym nowych procedur odbiorowych
- szereg ważnych i praktycznych zagadnień w jednym czasie i miejscu popartych wiedzą i doświadczeniem prelegentów
- pakiet materiałów konferencyjnych, prezentacji
- poczęstunek podczas przerw kawowych
- spotkanie na żywo z Ekspertem i Prelegentami, konsultowanie projektów i problemów na budowie
DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ?
Projektanci, architekci, inwestorzy, deweloperzy, generalni wykonawcy, wykonawcy systemów zabezpieczeń przeciwpożarowych, projektanci instalacji sanitarnych, hvac, wodno-kanalizacyjnych, elektrycznych, niskoprądowych, teletechnicznych, bms, przeciwpożarowych, kierownicy budów i robót montażowych, inspektorzy nadzoru, projektanci inst. hvac-r, projektanci instalacji elektrycznych i niskoprądowych, rzeczoznawcy ds ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, jednostki PSP, integratorzy systemów, elektroinstalatorzy, służby techniczne, SUR i automatycy, zarządcy obiektów, samorządy i administracja państwowa, Facility Management, firmy outsourcingowe, firmy ubezpieczeniowe i brokerzy, inwestorzy i wykonawcy obiektów budowlanych od budownictwa mieszkaniowego, biurowego, komercyjnego po obiekty użytecznosci publicznej a także spółdzielnie mieszkaniowe i wspólnoty, specjaliści oceny ryzyka, firmy fotowoltaiczne, sprzedawcy PV i OZE, producenci, usługodawcy, przedstawiciele samorządów, organizacji gospodarczych i przemysłowych, instalatorzy PV, 
zarządcy budynków i obiektów administracji publicznej
KTO POWINIEN WZIĄĆ UDZIAŁ?
LOKALIZACJA
Hotel RZESZÓW****
Aleja Józefa Piłsudskiego 44, 35-001 Rzeszów
Czwartek, w godz. 09.00-15.30
Kontakt z nami
DND Project, ul. Hodowlana 12, 03-543 Warszawa
tel. 22 678 58 25, 500-66-22-37 biuro@dndproject.com.pl
www.dndproject.com.pl
To jest placeholder.
Przejdź do trybu Podglądu lub opublikuj stronę,
aby sprawdzić działanie swojego kodu.
Kliknij dwa razy, aby edytować
<!-- Google tag (gtag.js) --> <script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=G-CV14298T5V"> </script> <script> window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-CV14298T5V'); </script>
To jest placeholder.
Przejdź do trybu Podglądu lub opublikuj stronę,
aby sprawdzić działanie swojego kodu.
Kliknij dwa razy, aby edytować
<script async src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js?client=ca-pub-4567028422623208" crossorigin="anonymous"></script>